viernes, 11 de mayo de 2007

La llengua estrangera al CEIP Enric Grau Fontseré de Flix

En el nostre centre s’inicia l’aprenentatge de la llengua estrangera, anglès, a partir de primer de Cicle Inicial. Introduïm la llengua estrangera a nivell oral, a Cicle Mitjà s’inicia l’escrita, que es continua a Cicle Superior.
El nostre centre ha participat en diferents projectes d’innovació i experiències per tal de millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua estrangera, per tant podríem començar fent un repàs a la història.
Durant el curs 1998-99 adequàrem l’aula de llengua per tal de poder treballar algunes sessions de desdoblaments en racons. Vam participar en el primer projecte Oràtor : ”Millora de la qualitat d’aprenentatge de la llengua anglesa a CM i CS” .
Amb aquest projecte varem dotar l’aula llengües per tal de poder treballar algunes sessions en racons. Els racons que vam adequar son: racó d’ordinador, racó de “listening”, racó de “reading”, racó de “watching” i racó de “games”. Podeu veure algunes fotos en aquest link.
Per altra banda, començarem a realitzar una sessió setmanal de desdoblament per tal de treballar millor la part oral. Vam preparar tot un bloc de materials, algun exemple el podeu trobar en aquest link.
Durant el curs 2000-2001 una alumna de segon de cicle superior va quedar finalista en el concurs d’oratoria organitzat pel Departament d’Educació. (podeu veure el vídeo a la pàgina web del CRLE).
Durant el mateix curs vam iniciar l’ensenyament i l’aprenentatge de l’anglès amb l’alumnat de segon de Cicle Inicial. Durant el curs 2002-2003 varem iniciar el segon projecte orator, anomenat “Cartoon Project”. Aquest segon projecte estava dedicat a iniciar l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua estrangera a primer de cicle inicial. La característica principal d’aquest segon projecte fou la utilització de les TIC en el desenvolupament de la meitat de les sessions. Això va ser possible gràcies a la trajectòria que el nostre centre ja portava en la utilització de les TIC a l’escola. Els objectius d’aquest segon projecte eren:

Utilitzar l’ordinador com una eina més d'ensenyament-aprenentatge.
Familiaritzar els/les alumnes en la recerca d’informació mitjançant Internet.
Fomentar en els/les nostres alumnes una actitud positiva envers l’aprenentatge de noves llengües.
Oferir a l’alumnat un context en llengua anglesa per treballar la comprensió oral.
Utilitzar aquest context en llengua anglesa per assolir produccions orals en situacions molt habituals (rutines).

En aquesta pàgina web podeu veure alguns dels materials preparats. Jclics i Quaderns virtuals. Però també hem utilitzant power points i d’altres activitats (contes, cançons ...) fetes amb el programa flash.
Per tal de realitzar les diferents activitats amb els alumnes de cicle inicial utilitzem una mena de “intraweb” que hem dissenyat amb el fons d’escriptori , d’aquesta manera els alumnes poden accedir molt fàcilment a les diferents activitats.
Les sessions de llengua estrangera amb aquets alumnes les fem sempre en sessions desdoblades i ,tal com ja hem dit abans, una de les sessions es fa sempre amb les TIC, a l’aula d’informàtica. Podeu veure algunes fotos en aquest link.

Durant el curs 2003-2004 ens van aprovar el Pla estratègic del centre: “L’aprenentatge de l’anglès i les ja no tan noves tecnologies”. Amb aquest pla estratègic preteníem:
Utilitzar l’ordinador i mitjans audiovisuals com una eina més d'ensenyament-aprenentatge.
Familiaritzar els/les alumnes en la recerca d’informació mitjançant Internet.
Fomentar en els/les nostres alumnes una actitud positiva envers l’aprenentatge de noves llengües.
Oferir a l’alumnat un context en llengua anglesa per treballar la comprensió i expressió oral.
Utilitzar aquest context en llengua anglesa per assolir produccions orals en situacions molt habituals (rutines).
Confegir un material (bàsicament de vocabulari) que resulti útil per a l’aprenentatge del català als alumnes estrangers de parla anglesa que van arribant al centre amb les famílies que s’estan establint a la zona i adaptable a la vegada a altres nacionalitats.
Introduir una segona llengua estrangera (francès) com preveu el PLC en grups reduïts i de forma no generalitzada a tots els alumnes.

També, durant el curs 2003-2004, per segon cop, una alumna de segon de cicle superior va quedar finalista al concurs d’oratòria convocat pel Departament d’Ensenyament (Anna Sangrà- EASTER).

El curs 2004-2005 varem iniciar l’activitat de les maletes d’anglès, les anomenades “English Bags”. Aquesta activitat es va portar a terme a Cicle Inicial amb la intenció de continuar-la a cicle mitjà.
Durant el curs 2005-2006 vam continuar amb les activitats iniciades en cursos anteriors i es van anar desenvolupant les activitats detallades al pla estratègic.
Una d’aquestes activitats es el Karaoke, a cicle superior els alumnes treballen i s’aprenen una cançó en anglès, i després la interpreten al festival de Nadal. Per a treballar la cançó s’utilitzen les noves tecnologies. (Podeu veure uns exemples a la nostra pàgina web)
Aquest curs també varem mantenir correspondència en llengua anglesa amb escoles d’altres països, concretament amb Escòcia i Bèlgica. Els alumnes utilitzaven el correu electrònic per enviar i rebre la seva correspondència.
També durant aquest curs vam fer teatre, els alumnes i les alumnes de primer de cicle superior a les classes de desdoblament van preparar dos obres de teatre i les van representar davant del seus companys de cicle mitjà. En el treball de les obres de teatre es van utilitzar l’ordinador, concretament es van realitzar powerpoints i es va utilitzar el programa “Audacity” per fer els enregistraments. Els alumnes de segon de cicle mitjà van preparar una representació de titelles per als alumnes de cicle inicial.
Al cicle superior els alumnes de segon van realitzar powerpoints sobre el seu poble.
La nostra escola va iniciar l’emissió d’un programa de ràdio, Fem Ràdio. En aquest programa tenim un espai on els alumnes poden emetre cançons, embarbussament, contes, etc.. en llengua anglesa.

I aquest curs escolar (2006-2007) hem començat un pla experimental de llengües estrangeres on hem començat a impartir classes de plàstica a Cicle Mitjà en anglès i classes de ciències natural a Cicle Superior en anglès.
Amb els alumnes de cicle superior treballem molt amb les TIC i ho fem mitjançant un moodle, que encara esta en fase de prova, on tenim tots els alumnes de Cicle Superior donats d’alta en diferents cursos. Mitjançant el moodle els alumnes poden anar realitzant una sèrie d’activitats com poden ser quaderns virtuals, activitats en flash o extreure informació de diferents pàgines web.
Amb l’aplicació d’AICLE encara estem començant, però veiem que és una experiència molt positiva i que hem d’intentar anar incrementant i millorant. Podeu veure algun del material elaborat (dos quaderns virtuals en aquesta adreça)

També, aquest curs, hem iniciat l’activitat que anomenem maletes d’anglès “ English Bags” a cicle mitjà.
A l’escola estem portant a terme de biblioteques escolars, el projecte Puntedu, i dins d’aquest projecte hem fet vàries presentacions de llibres de lectura d’anglès, “readers”, amb l’objectiu de fomentar l’hàbit lector dels nostres alumnes i donar a conèixer els llibres de la biblioteca de l’aula d’anglès.